museumPASSmusées – het project

Sociaal marketinginstrument

museumPASSmusées is een gezamenlijk marketinginstrument van en voor de musea, met als doel de participatie te verhogen en extra middelen te generen. Het is een (inter)nationaal concept met een actieradius over de (taal)grenzen heen. De technologische onderbouw van het project stoelt op het project UiTPAS, zoals ontwikkeld in Vlaanderen. Geheel in lijn met de filosofie van de UiTPAS genieten mensen in armoede van aanzienlijke kortingen bij de musea die de museumPASSmusées introduceren.

Startup

Het project museumPASSmusées is opgevat als een “startup”. Voornaamste zakelijke doelstelling: extra middelen voor de sector genereren zonder nood aan recurrente subsidiëring. De ambitie is om operationeel te worden in 2016.

Partnership

museumPASSmusées is ontstaan uit een samenwerking tussen CultuurNet Vlaanderen, de Brusselse Museumraad, Musées & Société en Wallonie en een groeiend aantal musea. CultuurNet voert het project management, met kennis en advies bijgestaan door FARO, OKV, Toerisme Vlaanderen, de Nederlandse Museumvereniging en de Abbonamento Musei Piemonte Torino.

Wat de musea zeggen

De participatie aan erfgoed is in Vlaanderen uitzonderlijk groot en er is ook een hele grote interesse voor heemkunde. Het verwondert een beetje dat het museumbezoek achterblijft, anderzijds geeft dat ook aan dat er een flinke marge is voor groei. De museumPASSmusées biedt een mogelijkheid om dat potentieel te verzilveren.

PortretManfredSellink_CelFotografieStadBrugge
Manfred Sellink directeur KMSKA

CultuurNet

CultuurNet is gespecialiseerd in collectieve cultuur- en vrijetijdsmarketing. Onze ambitie: (meer) mensen (meer) goesting in (meer) cultuur geven. Meer mensen actief betrekken bij het vrijetijdsleven. Bij CultuurNet Vlaanderen maken we met veel passie werk van deze prikkelende missie. Daartoe ontwikkelden we een uitgebreide set van ICT-gedreven instrumenten. De bekendste daarvan zijn het centrale dataplatform UiTdatabank, het UiTnetwerk in samenwerking met lokale besturen (van UiTinAalst tot UiTinZwijndrecht), de kortings- en getrouwheidskaart UiTPAS, het cultuureducatieve communicatieplatform cultuurkuur.be, de druk bezochte website UiTinVlaanderen.be en de familiale community “Bende van Vlieg” op UiTmetVlieg.be. Het is dit rijke instrumentarium dat we graag aan de musea ter beschikking stellen.

Naar een Nederlands model

Recente artikels

4129779298_7fa86e3914_z

Hoeveel moet een museumPASmusée kosten?

De museumPASSmusée is 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop en kan daarna opnieuw voor 12 maanden  worden verlengd. Hoeveel de museumPASSmusées precies gaat kosten, hangt af van meerdere factoren en wordt momenteel besproken met de deelnemende musea. Het uitgangspunt is dat zowel de gebruikers als de musea erbij moeten winnen. In Nederland kost […]

10251145144_6ff9c5c365_z

Hoe werkt het?

Bij ieder bezoek met een museumPASSmusée ontvangt het museum 50 % van het standaardtarief, eventueel aangepast in geval van kortingen voor specifieke leeftijdsgroepen. Op het einde van het jaar volgt een bijpassing tot 60%, gefinancierd uit de aangelegde reserves. De feitelijke verdeling gebeurt a rato van het aantal bezoeken met museumPASSmusée aan hun activiteiten. Wie beheert […]

holland

De Nederlandse museumkaart, case study

De Nederlandse museumkaart bestaat al sinds de jaren ’80, maar heeft zich vooral de voorbije 10 jaar ontpopt tot een succesnummer. In 2014 was bijna 7 procent van de 16.900.000 Nederlanders in het bezit van een museumkaart. 25% van de Nederlandse museumbezoeken gebeurt met een museumkaart. Uit een wetenschappelijk rapport van de Universiteit van Amsterdam […]

Bekijk alle artikels